Pakistan

все артикли 9
последнии 4 недели 3
последнии две недели 1
последняя неделя 0
2

Pakistan Medaille "Pakistan War Star ( Sitara-e-Harb ) Medal War With India Army 1971"

verlieh an "4131507 Mohamed Younis Balluch ", am falschen Band, Zustand 2
408030
€ 25,00
2
408245
€ 15,00
2
€ 15,00
2
408249
€ 15,00
2

Pakistan Medaille "Independance Medal"

mit Gravur am Rand, verlieh an "6244399 Naik Akbar ali P.SiGS", ohne Band, Zustand 2
408033
€ 25,00
2
€ 15,00